środa, 9 marca 2022

Kalendarium historyczne - marzec

poniedziałek, 13 grudnia 2021

40. 𝒓𝒐𝒄𝒛𝒏𝒊𝒄𝒂 𝒘𝒑𝒓𝒐𝒘𝒂𝒅𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂 𝒘 𝑷𝒐𝒍𝒔𝒄𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒖 𝒘𝒐𝒋𝒆𝒏𝒏𝒆𝒈𝒐

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Zakazano strajków, manifestacji oraz jakichkolwiek akcji protestacyjnych. Wprowadzona została godzina milicyjna od 22.00 do 6.00. Przerwana została łączność telefoniczna, wszystkie przesyłki pocztowe objęła cenzura. Zamknięte zostały granice, bez specjalnej przepustki nie można było także opuścić miejsca zamieszkania. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 r.
Kalendarium - Kwiecień