wtorek, 23 lutego 2021

𝕸𝖆ł𝖆 𝕶𝖔𝖓𝖘𝖙𝖞𝖙𝖚𝖈𝖏𝖆

    20 lutego 1919 roku Sejm Ustawodawczy II Rzeczpospolitej uchwalił tzw. Małą Konstytucję. Regulowała ona  ustrój odrodzonego państwa polskiego. Była pierwszą ustawą zasadniczą uchwaloną po latach zaborów.  W tym samym dniu Sejm Ustawodawczy zatwierdził Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa. Objęcie funkcji Naczelnika Państwa oznaczało dla Piłsudskiego w gruncie rzeczy ograniczenie władzy. Mała Konstytucja na pierwszym miejscu stawiała Sejm Ustawodawczy. Naczelnik był powołany jedynie do wykonywania jego woli.

Mała Konstytucja obowiązywała do czasu uchwalenia Konstytucji Marcowej
w 1921 roku.

 


 

piątek, 19 lutego 2021